Western Union Locations in Ota, Tokyo, Japan

JTA TICKET SHOP ALPHA JR KAMATAEKI
1f Kamata 5chome Bldg
5 15 2 Kamata
Ota Ku, Tokyo 144 0052
+81-03-64249678

JTA FUJI STAMP KAMATA TEN
1f New Kamata Bldg
7 29 5 Nishikamata
Ota Ku, Tokyo 144 0051
+81-03-37340138

JTA TICKET SHOP ALPHA OOMORIEKIKIT
B1 2-1-5 Sanno
Ota Ku, Tokyo 143-0023
+81-03-64298875

DAIKOKUYA KAWASAKI SHOP
1f The 40 Tokyo Bldg
2 3 12 Isago Kawasaki Ku
Kawasaki City, Kanagawa 210 0006
+81-044-2231561

HIS KAWASAKI HEAD OFFICE
2f Atre Kawsaki
26-1ekimaehoncho Kawasaki-ku
Kawasakicity, Kanagawaken 2100007
+81-44-2462731

Comments
Loading...
error: Content is protected !!