Western Union Locations in Itabashi, Tokyo, Japan

IKEBUKURO NISHIGUCHI SHOP
Livic Ono Bldg 1f
1 21 3 Nishi Ikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 171 0021
+81-03-59565571

DAIKOKUYA IKEBUKURO SHOP
1f Kashiwaya Bldg
1 8 6 Higashiikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 170 0013
+81-03-59111415

JTA C MARKET IKEBUKURO TOBU HO
South Zone B1 Ikebukuro Tobu
Hope Center 1 1 30 Nishiikebuk
Toshima Ku, Tokyo 171-0021
+81-03-59284201

DAIKOKUYA IKEBUKURO GREEN ODORI SHOP
Sanka Bldg 1 1 3 Higashiikebukuro
1 1 3 Higashiikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 170 0013
+81-03-59494888

HIS IKEBUKURO SUNSHINE BRANCH
3f Oak Higashiikebukuro Bldg
1-11-1higashiikebukuro
Toshimaku, Tokyo 1700013
+81-3-59929731

B1f Asahiyakkyoku Bldg
1 22 1 Minamiikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 171 0022
+81-03-59495301

JTA MARUYA
1-2-2 Ohji
Kitaku, Tokyo 114-0002
+81-03-39498080

ACROSS NO.1 TRAVEL IKEBUKURO
5f Hanjosha Minami Ikebukuro B
1 21 4 Minami Ikebukuro
Toshima Ku, Tokyo 171 0022
+81-3-59572121

JTA AKABANE EKIMAE TICKET
Mizohata Bldg 1f 1 2 3 Akabane
Kita Ku, Tokyo 115 0045
+81-03-52495585

HIS TAKADANOBABA BRANCH
1f Nissinseihoku Bld
4-9-12takadanobaba
Shinjukuku, Tokyo 1690075
+81-3-53865371

Comments are closed.

error: Content is protected !!