Western Union Locations in Gyeongju, South Korea

BUSAN BANK
Gueori 242
Oeidong Eup
Gyeongju, Gyeongsangbukdo 780823
+82-54-7770855

DAEGU BANK
1842 Saneop Ro
Oedong Eup
Gyeongju Si,
+82-54-7418306

INDUSTRIAL BANK OF KOREA
179-30 Hwang O-dong
Gyeongju Branch
Gyeongju, Gyeongsangbukdo 780-070
+82-054-7421551

DAEGU BANK
450 2 Hwangseong Dong
Hwangseongdong Branch
Gyeongju, Gyeongsangbuk Do 780 060
+82-54-7418411

INDUSTRIAL BANK OF KOREA
242 Gueri, Oedong-up
Oedonggongdan Branch
Gyeongju, Gyeongsangbukdo 780-820
+82-54-7464960

Comments
Loading...