MoneyGram Locations in Fuzhou, China

MoneyGram Locations in Fuzhou, China

ICBC FJFZ JIAYANG ROAD SUB-BRANCH
45 XIYANG ROAD
FUZHOU, 350001
8659183311605

ICBC FJFZ CANGSHAN SUB-BRANCH
28 GUAN JING RD CANGSHAN QU
FUZHOU, 350007
8659183475074

ICBC FJFZ LINGXIANG SUB-BRANCH
95 GUANGLUFANG
FUZHOU, 350001
8659187556554

ICBC FJFZ GUTIAN SAVING DEP
61 LIUHE ROAD
FUZHOU, 350001
8659183341044

ICBC FJFZ JIAOTONG RD SUB-BRANCH
23 JIAOTONG RD
FUZHOU, 350009
8659183344464

ICBC FJFZ JINMEN SUB-BRANCH
20 FAHAI RD
FUZHOU, 350001
8659187522697

ICBC FJFZ GUANGDA SUB-BRANCH
74 GUANGDA RD
FUZHOU, 350001
8659183373817

BANK OF COMMUNICATIONS
174 YANGQIAO DONG LU
FUZHOU, 350001
8659187520114

ICBC FJFZ YUSHAN BRANCH
30 BAYIQIZHONG RD
FUZHOU, 350001
8659183314114

BANK OF COMMUNICATIONS
1F TIAN MA BLDG WU YI N RD
FUZHOU, 350001
8659187527241

BANK OF COMMUNICATIONS
1 SHEN MIAO LU
FUZHOU, 350001
8659183360015

ICBC FJFZ NORTH CAIYUAN SUB-BRANCH
8-1 CHAYUAN HUANAN DIS
FUZHOU, 350001
8659187716453

ICBC FJFZ DONGJIEKOU SUB-BRANCH
41 SHENGFU RD
FUZHOU, 350001
8659187543174

ICBC FJFZ XICHAN SUB-BRANCH
325 GONGYE RD
FUZHOU, 350002
8659183730494

BANK OF COMMUNICATIONS
88 GUO HUO XI LU
FUZHOU, 350004
8659183371086

ICBC FJFZ FUJIAN PROVINCIAL BRANCH
600 BAYIQIZHONG RD
FUZHOU, 350004
8659183320370

ICBC FJFZ FUXIN SUB-BRANCH
297 FUXIN RD
FUZHOU, 350001
8659187629400

ICBC FJFZ HOUJIE SUB-BRANCH
FINANCIAL CENTER
108 GUTIAN RD
FUZHOU, 350100
8659122981154

ICBC FJFZ JINQUAN SUB-BRANCH
3 WENQUAN RD
FUZHOU, 350001
8659187553889

ICBC FJFZ MEIFENG SAVING DEP
1F STORE XI ERHUAN
FUZHOU, 350002
8659187885224

ICBC FJFZ WENQUAN PARK BRANCH
17 SHUTANG RD
FUZHOU, 350001
8659187830361

ICBC FJFZ HUALIN SUB-BRANCH
122 HUALIN RD
FUZHOU, 350001
8659187816647

ICBC FJFZ YINBING SAVING DEP
43 YINBINGNAN RD
FUZHOU, 350009
8659183414284

ICBC FJFZ WUYI BRANCH
67 WUYINAN RD
FUZHOU, 350009
8659183287980

ICBC FJFZ CHENGMEN SUB-BRANCH
CHENGMEN ZHENGXIN ST
FUZHOU, 350009
8659183495654

ICBC FJFZ DADAO SUB-BRANCH
1F CHENGMING GARDEN
FUZHOU, 350009
8659183270744

BANK OF COMMUNICATIONS
1 F YAXIYA GOU WU GUANG CHANG
FUZHOU, 350009
8659183269690

ICBC FJFZ TAIJIANG SUB-BRANCH
1F LISHENG YUAN ZHONGTING STR
FUZHOU, 350009
8659183211295

ICBC FJFZ SHANGDU SUB-BRANCH
15 17 HEHUAN GARDEN
FUZHOU, 350009
8659183590949

BANK OF COMMUNICATIONS
163 HUA LIN LU
FUZHOU, 350003
8659187830348

BANK OF COMMUNICATIONS
NO 201HUA LIN LU
FUZHOU, 350003
8659187858254

ICBC FJFZ WANGZHUANG BRANCH
7 WANGZHUANG STR
FUZHOU, 350011
8659183660889

ICBC FJFZ SANJIAOCHI SUB-BRANCH
197 TATOU STR
FUZHOU, 350001
8659187321074

ICBC FJFZ DAMINGCHENG SUB-BRANCH
168 FUMA ROAD
FUZHOU, 350001
8659183651649

ICBC FJFZ TONGPAN SUB-BRANCH
268 TONGPAN RD
FUZHOU, 350001
8659187274175

ICBC FJFZ ERQIAO SUB-BRANCH
97 PAIWEI RD
FUZHOU, 350009
8659183272657

ICBC FJFZ MAIYUAN SUB-BRANCH
4 MAIYUAN RD
FUZHOU, 350008
8659183441146

ICBC FJFZ DUIHU SUB-BRANCH
17 DUIHU RD
FUZHOU, 350009
8659183442331

BANK OF COMMUNICATIONS
5 XINPIN ROAD
FUZHOU, 350007
8659183444441

ICBC FJFZ JIN’AN SUB-BRANCH
38 FUXIN RD
FUZHOU, 350011
8659187537584

Comments
Loading...
error: Content is protected !!