What can a Pag-IBIG member claim at membership termination?

A member will be able to withdraw his  Total Accumulated Value (TAV), which consists of his personal contributions, his employer counterpart contributions, if any, and the dividend earnings credited to his account.

Makukuha niya ang kanyang kabuuang impok na binubuo ng kanyang buwanang hulog, ang katumbas na kontribusyon ng kanyang employer (kung meron), at dibidendong kinita ng impok.

Source: http://www.pagibigfund.gov.ph/pop/faq.html

Comments
Loading...
error: Content is protected !!