Menu Close

Magkano ang Pag-IBIG contribution rate?

Ang kontribusyon ng lahat ng miyembro, kasama ang OFWs, ay base sa sumusunod:

Buwanang kita Porsyento ng buwanang kita
Kontribusyon ng Empleyado o miyembro Katumbas ng Kontribusyon ng Employer (kung meron)
P1,500 and below One percent (1%) Two percent (2%)
P1,500 Two percent (2%)

Limang libong piso (P5,000) ang buwanang kita na ginagamit sa pagkuwenta ng kontribusyon. Ibig sabihin, parehong nasa P100 ang pinakamataas na hulog ng miyembro at ng kanyang employer. Gayunman, pwedeng dagdagan ng miyembro ang kanyang hinuhulog kada buwan para sa mas malaking ipon. Kung walang employer ang isang miyembro, maaari niyang akuin o bayaran maging ang employer counterpart.

Leave a Reply