Bakit kasama ang OFWs sa mandatory membership coverage?

Lahat ng nagtatrabahong Pilipino, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon na makinabang sa lahat ng benepisyong programa ng Pag-IBIG. Ginawang mandatory ang membership ng OFWs upang mabigyan sila ng pagkakataon na mag-impok at maabot ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.

Source: http://www.pagibigfund.gov.ph/pop/faq.html

Comments
Loading...
error: Content is protected !!